Mynd

Eyri í Fáskrúðsfirði

Lýsing á verkefni

ID: FCC

Nýskógrækt

Á Eyri í Fáskrúðsfirði verða gróðursettar um 215 þúsund plöntur sumarið 2023, greni, fura og ösp. Gróðurfar er að stærstum hluta mosaþemba og rýr lyngmói.

Staðreyndir

Áætluð kolefnisbinding
38.424
Staðall
Skógarkolefni
Vottunaraðili
iCert

Auka upplýsingar

Senda inn ábendingu

Í tengslum við hvert vottað loftslagsverkefni, skal vera farvegur fyrir ábendingar og fyrirspurnir frá hagsmunaaðilum og almenningi allan verkefnatímann.

Framlag til heimsmarkmiða Sameinuðu Þjóðanna

Góð atvinna og hagvöxtur

Góð atvinna og hagvöxtur

Aðgerðir í loftslagsmálum

Aðgerðir í loftslagsmálum

Líf á landi

Líf á landi

Vottaðar kolefniseiningar í bið

Kolefniseiningar sem gefnar eru út fyrir áætlað magn af kolefnisbindingu á líftíma verkefnisins að hluta eða öllu leyti. Kolefniseiningar í bið verða að virkum kolefniseiningum þegar mælingar og staðfesting hefur átt sér stað. Þá er hægt að nota kolefniseininguna gegn losun. Ekki er heimilt að nota kolefniseiningar í bið gegn losun.

Virk vottuð kolefniseining

Raunveruleg, mælanleg, varanleg, aukaleg, staðfest og einstök framseljanleg vara sem skráð er í miðlægri skrá sem samsvarar einu bundnu tonni af CO2 ígildi. Sem hefur verið sannreynt að sé raunveruleg og hægt sé að nota gegn losun stofnana og fyrirtækja.