Arnaldsstaðir

Arnaldsstaðir í Fljótsdal

Lýsing á verkefni

ID: FCC017

Nýskógrækt

Á Arnaldsstöðum í Fljótsdal voru gróðursettar um 68 þúsund plöntur sumarið 2022, greni fura og ösp. Gróðurfar er að langstærstum hluta graslendi, þ.e. tún í órækt. Ekkert annað verkefni YGG býr yfir þeirri einsleitni og verður gaman að fylgjast með breytingum á líffjölbreytni næstu árin. Arnaldsstaðir er einnig sérstök jörð að því leiti að álfar eiga búsetu í fjallinu fyrir ofan bæinn. Við vonum því að skógurinn bæti enn frekar búsetuskilyrði þeirra.

Staðreyndir

Áætluð kolefnisbinding
18.910
Staðall
Skógarkolefni
Vottunaraðili
iCert

Auka upplýsingar

Myndband af svæðinu - Arnaldsstaðir

Loftmyndir af Arnaldsstöðum

Myndband af Arnaldsstöðum sem Svarmi tók upp fyrir okkur

Framlag til heimsmarkmiða Sameinuðu Þjóðanna

Góð atvinna og hagvöxtur

Góð atvinna og hagvöxtur

Climate Action

Climate Action

Líf á landi

Líf á landi

Vottaðar kolefniseiningar í bið

Kolefniseiningar sem gefnar eru út fyrir áætlað magn af kolefnisbindingu á líftíma verkefnisins að hluta eða öllu leyti. Kolefniseiningar í bið verða að virkum kolefniseiningum þegar mælingar og staðfesting hefur átt sér stað. Þá er hægt að nota kolefniseininguna gegn losun. Ekki er heimilt að nota kolefniseiningar í bið gegn losun.

Virk vottuð kolefniseining

Raunveruleg, mælanleg, varanleg, aukaleg, staðfest og einstök framseljanleg vara sem skráð er í miðlægri skrá sem samsvarar einu bundnu tonni af CO2 ígildi. Sem hefur verið sannreynt að sé raunveruleg og hægt sé að nota gegn losun stofnana og fyrirtækja.